50-ciodniówka

 

Szkoła, to nie miejsce związane wyłącznie z obowiązkami, nauką, zadaniami i konkursami. Było to także miejsce spotkań z przyjaciółmi, miejsce radości i zabawy. Nauczyciele starali się, aby czas spędzony w szkole był również miłym wspomnieniem.

Jedną z organizowanych imprez, z myślą o wychowankach, był bal z okazji zakończenia ostatniego roku nauki, ówczesnej klasy ósmej. Na początku była to zabawa taneczna w gronie kolegów i koleżanek z ostatniego rocznika szkoły podstawowej.

Na wniosek nauczycielki historii, pani Elwiry Stańczak, do kalendarza imprez szkolnych wpisano nową imprezę, tak zwaną „50-cio dniówkę”. Był to bal, na wzór imprezy w szkole średniej. W pięćdziesiąt dni przed ukończeniem nauki w szkole, uczniowie klas ósmych rozpoczynali polskim tańcem polonezem zabawę taneczną, która odbywała się na małej sali gimnastycznej albo w Czarnkowskim Domu Kultury. Uczniów obowiązywał strój galowy, dostosowany do rodzaju imprezy. Po części oficjalnej uczniowie bawili się przy rytmach muzyki tamecznej.

Beata Cybel

 

ciocia             ciocia 2

2, 001j

8 002                    kj 001aa12l 001a             12l 001f12l 001o

kj 001aj               kj 001yt

                    

gocha 1               gocha2 gocha4