Pochody 1-Majowe

 

Święto 1-Maja, czyli Święto Pracy było wydarzeniem, w którym społeczność uczniowska szkoły podstawowej brała czynny udział. „Niech się święci 1 Maja” lub „Niech żyje 1 Maj” – to hasła, które towarzyszyły temu wydarzeniu.

Najważniejszym elementem święta był pochód. Wszyscy odświętnie ubrani, zbierali się przy szkole, gdzie formowano kolumny z chorągiewkami, sztandarami i innymi ozdobami. Pochód otwierali uczniowie niosący transparent z nazwą szkoły, a za nimi dumnie kroczył uczeń w przebraniu Hugona Kołłątaja. Szkoła przedstawiała działające w niej koła przedmiotowe.

Harcerze, sportowcy, dzieci w strojach ludowych i tanecznych tworzyli barwny korowód. Wszyscy w równych kolumnach podążali w kierunku centrum miasta, gdzie z trybun odczytywano nazwy szkół, zakładów i instytucji biorących udział w tym święcie.

Beata Cybel

 

fot 25daa           12 001

 

DSC_1170i            DSC_1171y

fr 002aa                                    hs 001a

01 001            98 001