HOME

Jubileuszowe wydanie strony internetowej z okazji 50–lecia istnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja i Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie zostało opracowane na podstawie dokumentów i materiałów (często niekompletnych) zgromadzonych w archiwum szkolnym i kronikach szkoły oraz na podstawie ustnych relacji świadków historii szkoły. Zespół redakcyjny niniejszego opracowania z góry przeprasza zainteresowanych za ewentualne niepełne informacje, bądź pomyłki wynikające z braku wiarygodnych źródeł.