Nadanie imienia szkole

 

Jednym z celów działalności szkoły jest wychowanie ucznia na świadomego swoich praw i obowiązków obywatela, pracującego dla siebie i dla innych, a w czasach trudnych potrafiącego poświęcić się dla Ojczyzny. Obok bohaterów literackich, naukowców, artystów jako wzorzec osobowy do naśladowania przedstawiany był i jest patron szkoły. Jak to wyglądało w PRL – u? Patron został „wybrany” dla szkoły przez ówczesne władze, czyli np. Komitet  Wojewódzki PZPR lub inne organy związane z komunistycznym państwem.

Wybór patrona szkoły opisał pan Marian Barnaś- kierownik jednostki. Była to dość ciekawa sprawa, gdyż aby nadać imię szkole, dostępny był wykaz konkretnych bohaterów, których można było wybrać. Wybór padł na Hugona Kołłątaja, chociaż z pewną obawą i bojaźnią. Po przedstawieniu kandydatury została ona w pełni zaakceptowana przez grono pedagogiczne oraz rodziców.

Eliza Rychlewska-nauczyciel historii