Słowo wstępne – dyrektor Grzegorz Staniszewski

     Grzegorz Staniszewski Każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, gdzie mieszka, czym się zajmuje i jaki jest jego status społeczny potrzebuje  bezpieczeństwa i warunków, w których będzie mógł swobodnie i bez przeszkód rozwijać się. Takim miejscem, gdzie  czuliśmy się najlepiej, gdzie byliśmy „u siebie” zawsze była „nasza  szkoła”. To wyjątkowe  miejsce, które zajmuje w naszych wspomnieniach szczególną  pozycję. Często kojarzy się nam z dzieciństwem i młodością.    

      Stworzenie  miejsca  zwanego „naszą  szkołą” jest  bardzo  ważne  w procesie  wychowania, dorastania  i socjalizacji  człowieka. To  właśnie tutaj  rozwija się  i kształtuje  charakter  człowieka, a  zdobyta  wiedza  i umiejętności pozwalają  łatwiej  wkraczać  w otaczający nas   świat.

     Jubileusz  50-lecia  budynku  szkoły  to okazja  do  wspomnień, refleksji  nad  przemijającym  czasem, a także przypomnieniem, że  szkoła  to miejsce, gdzie  przeżywa  się  niezapomniane  chwile i  nawiązuje  przyjaźnie.

      Właśnie  ta żyjąca  we wspomnieniach  „nasza  szkoła”, ten  ważny  dla kilku  pokoleń  czarnkowian  obiekt  przy  ulicy  Wronieckiej  136  ma 50 lat, pół  wieku historii.

        Rocznica  powstania  murów  szkoły, to  także  rocznica  wszystkich  tych, którzy związani  są  z  tym  miejscem. To  rocznica  nauczycieli  i  uczniów  współtworzących  historię  tej  szkoły.

 

Grzegorz Staniszewski

 

1981 – 1997 nauczyciel fizyki, muzyki, przysposobienia obronnego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja,

1998 – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja,

1999 – do chwili obecnej – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie.

Czarnków 31 marca 2016 roku.