Informacje o SP nr 2

w roku 1966

 

Nazwa szkoły:        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Czarnkowie

Kierownik:              mgr Marian Barnaś

Wicedyrektor:        mgr Bogumiła  Cieślak

Adres szkoły:          ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków

Organ prowadzący szkołę:            Gmina Miasta Czarnków

Organ nadzoru pedagogicznego:  Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Typ szkoły:             świecka

Liczba zatrudnionych nauczycieli:                               21

Liczba zatrudnionych pracowników administracji:   9

Liczba oddziałów w r. szk. 1966/1967:                         18 (po 31-41 uczniów)

Liczba uczniów w r. szk. 1966/1967:                             639

Liczba sal lekcyjnych:                                                     10