Administracja i obsługa

 

Lp

Nazwisko i imię

Lata pracy

Stanowisko

1

Augustyniak Marian

1995-1996

Palacz sezonowy

2

Czarniecka Urszula

1989-1999

Pracownik do pracy lekkiej

3

Dolna Irena

1974-1983

Pomoc kuchenna

4

Dominiak Tadeusz

           ?

Palacz sezonowy

5

Fręśko Felicja

1967-1983

Robotnik do pracy lekkiej

6

Garstka Heliodora

1968-1976

Referent ds. administracji

7

Geremek Krystyna

1971-1994

Samodzielny referent

8

Grela Leszek

1998-2000

Palacz sezonowy

9

Grochowska Helena

1984- pracuje nadal

Pracownik do prac ciężkich

10

Grzech Danuta

1985- pracuje nadal

Pracownik do prac ciężkich

11

Grzegorek Elżbieta

1983-1984

Pomoc kuchenna

12

Ignasiak Regina

1995-2012

Pracownik do prac ciężkich

13

Jagiełka Krystyna

            ?

Intendentka

14

Jagodzińska Barbara

1974

Pomoc kuchenna

– zastępstwo

15

Janc Janina

1976-1997

Kucharka

16

Janc Tomasz

           ?

Palacz sezonowy

17

Jarosz Beata

1994-2007

Sekretarz Szkoły

18

Jędrzejczak Teresa

1983-1988

Sprzątaczka

19

Klekota Grażyna

1990-1995

Pracownik do prac lekkich

-zastępstwo

20

Kollman Małgorzata

1988-1990

Intendentka

– zastępstwo

21

Koralewska Marta

1980-1993

Pracownik do prac ciężkich

22

Kulka Barbara

1970-1996

Pracownik do prac lekkich

23

Kupiecka Wanda

1994-1999

Pracownik do prac ciężkich

24

Nawrot Mieczysław

1996- pracuje nadal

Woźny / konserwator

Opiekun hali

25

Nowak Aleksandra

1980 pracuje nadal

Higienistka szkolna

26

Machowski Sławomir

1998-1999

Palacz sezonowy

27

Mrozik Irena

1995

Pracownik do prac lekkich

-zastępstwo

28

Patenkiewicz Brunon

1983-2003

2011- pracuje nadal

Starszy woźny

29

Piechota Bernard

1967-1972

Woźny szkolny

30

Pintal Grażyna

1966 -1981

Higienistka szkolna

31

Sikora Jerzy

1974-1999

Starszy woźny

32

Sikora Łucja

1990-1991

Pracownik do prac lekkich

– zastępstwo

33

Stawujak Jadwiga

1977-1997

Pracownik do prac lekkich

34

Stromczyńska Felicja

1995-2006

Pracownik do prac ciężkich

35

Stróżyńska Helena

1983-1999

Pracownik do pracy lekkiej

36

Szymaniak Bronisława

1967-1983

Kucharka

37

Szymaniak Nikodem

1967-68

Palacz sezonowy

38

Toman Krystyna

       ?

Księgowa

39

Udzik Teresa

1983-1993

Pomoc kuchenna

40

Wodara Jolanta

1990-1999

Pracownik do prac lekkich

– zastępstwo

41

Ziemiańska Krystyna

1983-1997

           ?     

 

                                     SP nr 2 obsługa