Powstanie Publicznego Gimnazjum

 

            Uchwałą Nr VI/57/99 Rady Miejskiej w Czarnkowie z dnia 25 lutego 1999 roku powołano Publiczne Gimnazjum w Czarnkowie. Swoją działalność rozpoczęło na mocy wymienionej uchwały 1 września 1999 roku przy ulicy Wronieckiej 136 w naszym mieście. Dyrektorem nowej szkoły został Grzegorz Staniszewski a wicedyrektorem Elwira Stańczak. Gimnazjum zatrudniało 35 nauczycieli. W pierwszym roku szkolnym 1999/2000 ustanowiono 10 klas pierwszych:

I a – wych. mgr Małgorzata Kasprzak

I b – wych. mgr Jolanta Sówka (Raburska)

I c – wych. mgr Ewa Wenz

I d – wych. mgr Bożena Zembik

I e – wych. mgr Lucyna Dezor

I f – wych. mgr Agata Mazurek

I g – wych. mgr Ryszard Woźniakowski

I h – wych. mgr Izabela Mikuczewska

I i – wych. mgr Sylwia Sowińska

I j – wych. mgr Maciej Mituta