Koło teatralne

  Z teatrem za pan brat… To już drugi rok szkolny, kiedy działa w szkole teatr o nazwie „TERAZ”. Wcześniej działała w szkole grupa teatralna „Maskarada”, którą dowodziła p. Agnieszka Tadeuszak (Zielsdorf). Celem zajęć koła teatralnego jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, stymulowanie aktywności poprzez...

Read More

Koło wokalne

Zespół „Zarys” śpiewa w naszym gimnazjum już przeszło 10 lat. Oczywiście skład zmienia się, wraz z odkrywaniem nowych talentów wokalnych, no i rotacji śpiewających gimnazjalistów. Można go usłyszeć podczas licznych uroczystości szkolnych i imprez środowiskowych. Oprócz tego zespół „Zarys” startuje w różnych konkursach wokalnych począwszy...

Read More

Koło dziennikarskie

W Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie funkcjonuje szkolne koło dziennikarskie. Ma ono na celu rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, oraz co ważniejsze – uwiecznianie istotnych wydarzeń z życia szkoły. Nauczycielem prowadzącym kółko dziennikarskie jest pani Agnieszka Bąbelczyk, a uczniowie wchodzący w jego skład to: Maria Żyła, Sebastian Szaterski, Weronika Horoszkiewicz, Dymek Julia,...

Read More

SKKT

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”                 Głównym założeniem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest poznawanie regionu, w którym mieszkamy, czyli „Szwajcarii Czarnkowskiej”, krainy wzgórz i wzniesień, przeciętej szeroką pradoliną Noteci; posługiwanie się mapą i kompasem; poznawanie...

Read More

Koło fotograficzne

      Szkolne koło fotograficzne powstało, by rozwijać zainteresowania i pasje młodych ludzi. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Spotkania członków Koła są okazją do nabycia umiejętności posługiwania sie aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą, pięknem własnego regionu, ukazywaniem człowieka widzianego z różnych...

Read More