SKKT

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

                Głównym założeniem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest poznawanie regionu, w którym mieszkamy, czyli „Szwajcarii Czarnkowskiej”, krainy wzgórz i wzniesień, przeciętej szeroką pradoliną Noteci; posługiwanie się mapą i kompasem; poznawanie historii Czarnkowa; zwiedzanie obiektów geograficzno-historycznych naszego miasta.           

                W ciągu kilkunastu lat, od początku istnienia gimnazjum młodzież SKKT i Klubu Europejskiego pod opieką p. Mirosławy Kopińskiej i Anny Jahnz odbyła wiele wspólnych rajdów, poznając malowniczość i różnorodność krajobrazu oraz urozmaiconą szatę roślinną naszego regionu.

                Sporo uwagi poświęcono wejściu Polski do Unii Europejskiej. W ramach SKKT, Klubu Europejskiego oraz lekcji historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie zdobywali informacje i pogłębiali swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej i państw wchodzących w jej skład. Swoje umiejętności i wiadomości młodzież mogła przedstawić podczas „Dni Europy” – konkursu, który przeprowadzony był w dwóch etapach.  Etap pierwszy to prezentacje państw Unii Europejskiej w formie scenek, dowcipów, piosenek i tańców. W drugim etapie młodzież musiała rozwiązać test na temat Unii Europejskiej, zaprezentować na scenie wylosowane państwo, z uwzględnieniem stroju narodowego, używając zwrotów i wyrażeń w języku danego państwa. Smacznym elementem tego konkursu był „Dzień Kuchni Europejskiej”, podczas którego można było skosztować smakołyków  z różnych części Europy.

                Kolejnym konkursem związanym  z wejściem Polski do Unii Europejskiej było przedstawienie walorów Polski pt. „Co Polska dała Unii Europejskiej?”. Uczniowie ciekawie i z humorem pokazali naszą Polskę „od Bałtyku aż do Tatr”. Umiejętności i zaangażowanie uczniów docenił minister Jan Kułakowski, który gościł  w naszym gimnazjum w czerwcu 2004 r. Ogromnie spodobała się jemu lekcja geografii na scenie pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. W nagrodę uczniowie i organizatorzy przedsięwzięcia: p. Elwira Stańczak, Mirosława Kopińska i Anna Jahnz otrzymali zaproszenie do Brukseli. Było to ogromne wyróżnienie, bowiem byliśmy pierwszą szkolną grupą z Wielkopolski, która mogła zwiedzić Parlament Europejski i stolicę Unii Europejskiej.

                W 2004 r. nasza szkoła przystąpiła do programu Socrates Comenius pt. „Biotop w gminie”. Projekt ten miał na celu ukazać cechy wspólne i różnice w stosunku do natury i środowiska w każdym z partnerskich krajów, czyli Niemiec, Szwecji i Estonii.

                Członkowie SKKT i Klubu Europejskiego badali rzekę Noteć. Podczaj rajdów, które odbywały się w różnych porach roku, młodzież obserwowała występujące umocnienia brzegów rzeki, liczne meandry, zróżnicowany poziom wody oraz florę i faunę Noteci. Podsumowaniem działalności był wyjazd młodzieży do Santoka- miejscowości, w której Noteć wpływa do Warty. Przeprowadzone tam badania i obserwacje  były porównywalne z uzyskanymi w Czarnkowie. Kolejne dwa lata programu Socrates Comenius to poszukiwania najciekawszych miejsc, z których rozpościerają się najładniejsze widoki na dolinę Noteci i położony w niej Czarnków. Spośród wielu miejsc wybrano dwa punkty widokowe, w których umieszczono tablice informacyjne – jeden punkt na Górze Krzyżowej, drugi na przedłużeniu ulicy Widokowej. W uroczystym otwarciu punktów widokowych uczestniczył burmistrz  i przewodniczący Rady Miasta Czarnków oraz delegacje ze szkół partnerskich z Niemiec, Szwecji i Estonii.

                W ramach SKKT uczniowie pogłębiali również wiedzę geograficzną o Polsce i świecie. Uczestniczyli w wielu konkursach, m.in. w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym – na szczeblu szkolnym, rejonowym, a także wojewódzkim. Finalistą etapu wojewódzkiego był Aleksander Feląg, a laureatami Mateusz Czarnecki i Jan Strawa.

                Każdego roku organizowany jest konkurs pt.: „Najlepszy Geograf klas I, II, i III”. Konkurs ten wyłonił wielu uczniów mających ogromną wiedzę geograficzną i pasję poznawania świata. Kolejne konkursy to „Czarnków w Unii Europejskiej” oraz „Czarnków moje miasto”. Od wielu lat młodzież bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geograficznej „Olimpus” i osiąga wysokie miejsca, np. Bogusz Falkowski – 5 miejsce w kraju.

                Członkowie SKKT spotykali się z wieloma znaczącymi osobami naszego regionu m.in. o swoich wspaniałych podróżach opowiadał śp. ks. Edmund Klemczak. Władysław Pilawski przedstawił swoje życie, prezentując w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej pamiątki rodzinne związane z pożarnictwem  i jego działalnością w Czarnkowie.

                W ostatnich latach uczestnicy koła wyruszali w teren poznawać nowe miejsca i obiekty. Zwiedzili między innymi: Wronki-zakłady Amica, Samsung, zakład karny; Chrzypsko Wielkie i plantacje tulipanów, Ujście-hutę szkła, Kalwarię Ujską, wieżę widokową; Kruszewo, Krzyż Wielkopolski-dworzec kolejowy, budynek poczty; Drawsko-przystań Ynzel; Wieleń-Pałac Sapiehów i wiele innych obiektów.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Nadal chcemy zgłębiać tajniki wiedzy geograficznej, zdobywać nowe umiejętności, odkrywać nieznane miejsca i regiony Polski.

Opiekun SKKT

Anna Jahnz

 

 

20150918_154505        20150918_163650 20150918_155323        20150918_160311  

jdjsddj        20150918_144135  received_1551721115138584         20150602_141842  received_1551721118471917                20150508_135606

20150508_134224     10748845_548947028571074_949697579_n (2)