Koło fotograficzne

     

Szkolne koło fotograficzne powstało, by rozwijać zainteresowania i pasje młodych ludzi. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Spotkania członków Koła są okazją do nabycia umiejętności posługiwania sie aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą, pięknem własnego regionu, ukazywaniem człowieka widzianego z różnych perspektyw ze względu na jego słabości,wykonywaną pracę, zajęcia w czasie wolnym.
Na kółku młodzi ludzie zapoznają się również z cyfrowymi technikami fotograficznymi.
Priorytetem we wszystkich działaniach jest pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju.Treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii i fotografowaniu pozwolą na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń. Uczestnicy koła wykonują zdjęcia o szerokiej gamie tematycznej (z uwzględnieniem działań profilaktycznych). Światłem rysujemy nie tylko piękno otaczającego nas świata, naszego regionu, miejsca, w którym żyjemy i dorastamy, ale także portret człowieka. Dyskutujemy o różnych technikach fotografii, często krytycznie podchodząc do siebie samego jako twórcy obrazu. Próbujemy zatrzymać czas, wtedy, kiedy dzieje się coś interesującego wokół nas, często dokumentując naszą szkolną rzeczywistość.

 

Leszek Rybarczyk- opiekun Koła

 

    DSC05610       DSC05642    fot7      fot14 koło fotograficzne mix1       koło fotograficzne mix2

DSC_0942 (2)