Informacje o PG

Informacje o gimnazjum

Nazwa szkoły:     Publiczne Gimnazjum 

Dyrektor:             mgr Grzegorz Staniszewski

Wicedyrektor:     mgr Bożena Zembik

Adres szkoły:      ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków

Telefon:               67 255 22 83

Fax:                      67 255 82 50

Adres e-mail:   gim_czar@poczta.onet.pl

Portal internetowy: www.gimnazjum.czarnkow.pl

Organ prowadzący szkołę:   Gmina Miasta Czarnków

Organ nadzoru pedagogicznego:   Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Typ szkoły:   publiczna

Liczba zatrudnionych nauczycieli:           29

Liczba zatrudnionych pracowników administracji:  14

Liczba oddziałów w r. szk. 2015/2016:      15

Liczba uczniów w r. szk. 2015/2016:        319

Liczba sal lekcyjnych:     3

Liczba pracowni:   14