Festiwal Piosenki Niemieckiej

   Cykliczna impreza, jaką był Festiwal Piosenki Niemieckiej, była tradycją Publicznego Gimnazjum przez dziesięć lat. Pomysłodawczynią i organizatorem pierwszego festiwalu w roku szkolnym 2003/2004 była ówczesna wicedyrektor szkoły, pani Elwira Stańczak. Przez kolejne lata organizacją imprezy powiatowej zajęła się nauczycielka języka niemieckiego pani Beata Cybel. Przez dekadę w organizację konkursu angażował się również pan Dionizy Kochański, doradca metodyczny oraz emerytowany nauczyciel języka niemieckiego.

      Tak jak w motto przewodniej piosenki pt. “Die Gedanken sind frei“ – myśli są wolne, nie mają granic, tak też w piosenkach uczestników nie było barier, a w sercach jedynie radość, brak nienawiści i uprzedzeń. Impreza corocznie łączyła piosenką dusze i myśli tych młodych ludzi.

        Festiwal pozwalał na przełamywanie barier językowych, propagował ideę nauczania języka oraz poznawania kultury niemieckiej. Ważna była także integracja  młodzieży nie tylko z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, lecz również z odległych miejscowości – Barlinka, Szczecinka, Chrzypska Wielkiego, Pniew, czy Poznania. Ilość uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dochodziła nawet do 100 osób.

      Wysiłki młodych wykonawców oceniało profesjonalne jury, w którym zasiadali: przybyli z Weimaru literaturoznawca pani Jacqueline Keller, student filozofii i historii pan Volker Harting, także pani Gesa von der Fecht- konsultant jęz. niemieckiego, pani Paulina Leśna-wokalistka, pani Karin Pieper – emerytowana nauczycielka, pasjonatka muzyki i tańca, oraz pan Andrzej Kopaczewski były nauczyciel muzyki, występujący także na scenie niemieckiej. Jury przewodniczył co roku pan Michał Górzny- nauczyciel muzyki, dyrygent i instruktor studia piosenki w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. Jurorzy  mieli niełatwe zadanie z wyłonieniem laureatów. Jak stwierdził przewodniczący jury, z roku na rok wzrastał poziom występów, a poprzeczka podnosiła się. Jurorzy oceniali poprawność fonetyczną, oryginalność interpretacji tekstu, a także warunki głosowe, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru.

     Organizatorzy starali się dostarczać pozytywnych emocji  gościom, widowni,  a przede wszystkim uczestnikom. W przerwie na  obrady jury organizowano projekcje w języku niemieckim, występy młodzieży, natomiast dla nauczycieli-metodyczne warsztaty przygotowane przez przedstawiciela wydawnictwa WSiP, a także słodki poczęstunek, który umilał czas oczekiwań na wyniki obrad.  

      Tę wspaniałą imprezę swoją obecnością zaszczycali zacni goście. Zaproszenie często przyjmowali burmistrz miasta Czarnkowa pan Franciszek Strugała, zastępca burmistrza pan Grzegorz Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Miasta pan Zdzisław Chwarścianek, pan Jan Leśniak – wizytator ODN w Pile, państwo Pieper z partnerskiego miasta Gadebusch oraz kierownik Hotelu Młodzieżowego w Weimarze pani Danuta Keller. Pochwalić się można obecnością gościa honorowego – Przewodniczącego Rady Miasta Gadebusch, pana Güntera Blankenberga wraz z małżonką. Zachęcony przez pana Piepera relacjami z poprzednich festiwali, a także znaczeniem języka niemieckiego i piosenki niemieckiej na terenie naszego powiatu, przybył osobiście obserwować muzyczną rywalizację młodzieży.

      Festiwal nie odbyłby się bez sponsorów. Nagrody i dyplomy ufundowało corocznie Wydawnictwo  WSiP, dzięki działaniom pana Dionizego Kochańskiego, a także Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,  Zrzeszenie Hoteli Młodzieżowych w Turyngii oraz Czarnkowska Mleczarnia.

Przez dekadę czas trwania Festiwalu Piosenki Niemieckiej był czasem zabawy, radości i niezapomnianym przeżyciem dla wykonawców, gości i organizatorów, a muzyka była językiem świata, którego nie trzeba było tłumaczyć.

 

 Beata Cybel- nauczyciel języka niemieckiego,

organizator festiwalu

4    055

festiwal_piosenki_niemieckiej_1_20100621_1004310261    festiwal_piosenki_niemieckiej_18_20100621_2069256050

festiwal_piosenki_niemieckiej_19_20100621_1799029167    v_festiwal_piosenki_niemieckiej_3_20080606_1157485609 v_festiwal_piosenki_niemieckiej_4_20080606_1294853359    v_festiwal_piosenki_niemieckiej_42_20080606_1016349336

 

hs 001a